برچسب ها

تابلو نقره تک کلمه ( محمد )

1,200,000 تومان

خوشنویسی : خط نستعلیق دو سطری
تذهیب : تشعیر دستی
معرق فلز : برش دستی با اره موئی
نقره کاری : عملیات حرارتی ، سفیدکاری و آبکاری
عیار نقره : 900